Bouw een dossier op

Word jij structureel gediscrimineerd op de werkvloer? Mogelijk wil je een klacht hierover indienen bij je werkgever, bij een onafhankelijke instantie of aangifte doen bij de politie. In dit geval is het handig om een dossier op te bouwen van de discriminatie. Dit kan in de vorm van een logboek waarin je bijhoudt op welke dag en tijd discriminatie voorkomt en in welke vorm. Download hier een template van het logboek bij discriminatie. Dit dossier kan later in het proces van belang zijn. Het zorgt ervoor dat je sterker staat wanneer je een klacht wil indienen en geeft je een overzicht van de incidenten.