Pesten signaleren en herkennen

Heb je het idee dat jijzelf of een van je collega’s gepest wordt? Er zijn verschillende manieren om pestgedrag op de werkvloer te herkennen. Vaak wordt er signaalgedrag vertoont door het slachtoffer. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die aangeven dat de persoon gestrest is. Bijvoorbeeld tics, afwezigheid, of nervositeit. Echter kan stress door pesten leiden tot vaak ziek zijn, buikklachten of zelfbeschadiging. Ook kan het slachtoffer sociale contacten met collega’s proberen te vermijden. Dit uit zich vaak in alleen lunchen, langdurig toiletbezoek of snel weg na werktijd. Bij de pester ontbreekt vaak een schuldgevoel omdat het slachtoffer het in zijn/haar ogen verdient. Zie je dat collega’s conflicten hebben, zonder dat er daarna toenadering of verzoening gezocht wordt, is er kans dat er sprake is van pesterijen. Pesten uit zich niet alleen in verbaal geweld, maar ook in fysiek geweld of een combinatie van beide. Fysiek geweld is makkelijker waar te nemen dan verbaal geweld. Zie je agressie en geweld voorkomen tussen collega’s? Lees hier meer over dat onderwerp.